TERIMA KASIH SAHABAT

Monday, September 27, 2010

SaYu bErsUAra

0
 • Sayu BerSUara....
 • KeMariLAh Layar BerBiSiK HeMBuSan NAda...
 • KAta DiPAut..
 • Diam Mati BersUAra....
 • Sayu bErsUara...
 • BerKeCeRamuk JiWA mENatap LanGit MuRAm...
 • Sayu BersUara...
 • MeManGGiL-ManGgiL PanDAnGAn SEkiLAs SinGGah BerLALu...
 • tAnPA RAsa...
 • SAYu BErSuara..
 • MAna LUahan itu AtAu TErUs BerseMbuNYi..
 • SaYu BErSUAra...
 • Di MAna TEMPat BErsYArAt RataP HiBA...
 • LeLah PiLU JUrang KAta Di piSAhKan...
 • SAYu BErSUara....
 • MAhu Pun Di BiArKAn....
 • MeRAnaNYA TETApDiSiNi....

.

No Response to "SaYu bErsUAra"

Post a Comment