TERIMA KASIH SAHABAT

Sunday, September 26, 2010

DiRiBA Mu

0
 
 • iZiNkaN Ku BariNG Di rIBA Mu...
 • UNtuK MeLePasKAn RiNdu Yang SArat...
 • iZiNkaN Ku BariNG Di rIBA Mu...
 • UNtUk Ku TENanG....
 • SesUnGGuhNYA Aku TAkuT KeHiLaNGan Mu...
 • iZiNkaN Ku BariNG Di rIBA Mu...
 • Agar DApAt Ku CeriTakAn KeSakitAn mELawan AruS KehiDuPAn BErSEoRanGAn...
 • iZiNkaN Ku BariNG Di rIBA Mu...
 • Agar KU KUat mELawan KesunyiaN...
 • iZiNkaN Ku BariNG Di rIBA Mu...
 • UNtuk KU mEnagiS SEpuas-pUasNYa....
 • BERtapa KAu KU KasiHi....
 • iZiNkaN Ku BariNG Di rIBA Mu...
 • AndaiNYa Maut MenJEmput Ku PuLang...
 • KU Kan BErMEGah KerAnA Aku TiDak KEseoRAnGAn...
 • KErAna TAnGAn mU SEnTiAsa mEnGeNGGam ERAt TAnGAn KU...
 • iZiNkaN Ku BariNG Di rIBA Mu...
 • WALAupun HAnYA SEKaLi......

.

No Response to "DiRiBA Mu"

Post a Comment