TERIMA KASIH SAHABAT

Wednesday, April 27, 2011

CaBaraN 1 - Cinta

1

SaPaaN FajAr LemBut Pagi iNi..
MeNusUk Ke DinDing HaTi...
MenGiRai KeloPAk RinDu...
TeLah Tumbuh Satu-PersAtU..

MenTaRi Hari iNi..
MenYiNaR BeNinG KaSih...
MemBaKar TunJanG CinTa..
MemBaHAnG RanTai TULus...

MeNdUng Yang BERaRak...
MeLinDunGi BayaNG CinTa inDAh..
DaRi terUs HiLang NaDinYa...
MemBeKu KAsiH DiBiBiR jiWa..

HuJan TerUs MenCuRah SAYanG..
MemBasUh RanTapaN SenGsARA..
SiRAMi JAlaN CinTa...
AGAr TiaDA BerDeBu..

HujAn mEnCuRah LAGi...
MemBaLut Hati BerKeLoPak RESaH..
Dan RenYai BerSilIh GanTi GeriMiS...
MemBaWa TerUs SaRatNYa RiNdu..
HiLanG ARus KeceWA...

KiNi Ku BerDiRi Di JenDeLa JiWa..
MenYakSiKan Pada SanTun..
PaDa RanTai TuLuS BerSaRunG CiNciN SETia..
MeNGuTip KiSah CiNTa..
Ku CoReTKan SeBaGAi...
KamUs CinTa SeMuSim...


.

1 Response to CaBaraN 1 - Cinta

May 8, 2011 at 10:40 PM Reply To This Comment

ada musim gak ye..
emm..

Post a Comment