TERIMA KASIH SAHABAT

Thursday, August 19, 2010

SaLAm BUat SAYAng

0
Ku SimPULkan KasiH Pada JiWA...
SaLam YanG hiLanG PUn KU KiRiMkan...
Agar iNGATan SEntiAsa BErseMi...
SAyanG....
MaLam BELum BiSA menGAjar Aku....
ERti CiNTA YAng HakiKi..
SiAng JUA BeLum BerUPaya...
MEnEranGKan PadaKU...
ERti KAsiH YAng Suci...
SEJak KEHadiRan Kamu...
WarNa-WarNA keSEpiAn itu...
HiLAng Dari PanDAnGAn...
MENCataTKAn FALsaFAh KeGiRAnGAn...
PAda DiRi YAng MaLAng...
KEKasiH....
SEJak LiHAt SEnyum DiBiBiRmU..
KeAyuAn MAtaMU...
MAnis Tutur BiCAraMu..
Aku SEakan RAsa BerNAFAs....
bErTEMAnKAn Bayu KAsiHSayAnG...
DiHAti....
SAyAngKU...
Aku BangKit Dari LeNa...
Dari TompokKan riNdu....
RiNdu YAng BErHAmPAran MeYESaKKan RUAnG ini...
SEBUAh CinTa....
DaripAda KAsiH YAng SEtIA...

.

No Response to "SaLAm BUat SAYAng"

Post a Comment